נשים בביטוח 2019

לכניסה למערכת הרישום יש להזין מספר תעודת זהות ב- 9 ספרות בלבד

אם מספר תעודת הזהות שלך קצר יותר יש להוסיף 0 לפני המספר

לדוגמא:7654321 יש להקיש: 007654321.

לתשומת לבך, הרישום לכנס באמצעות כרטיס אשראי בלבד