פיננסים 2018

.לכניסה למערכת הרישום יש להזין מספר תעודת זהות ב- 9 ספרות בלבד

אם מספר תעודת הזהות שלך קצר יותר יש להוסיף 0 לפני המספר

לדוגמא:7654321 יש להקיש: 007654321