כנס אילמ"ר ה-52

הרישום לכנס הסתיים, ניתן להירשם במקום.