הרישום המקוון הסתיים.

ניתן להירשם ללא לינה בעמדת הרישום ביום הכנס, לפרטים נוספים ravit@ortra.com

החברה המארגנת : ארטרא בע"מ רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון : 6384444 - 03 ,פקס : 6384455 – 03
orthopedic@ortra.com מייל לשאלות