הרישום המקוון לכנס הסתיים

ניתן להירשם ביום הכנס בעמדות הרישום

לפרטים נוספים יש לפנות לרוית ravit@ortra.com

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444, פקס: 6384455–03
bakar@ortra.com מייל לשאלות