הרישום המקוון הסתיים

ניתן להירשם ללא לינה ביום הכנס בעמדות הרישום

לפרטים נוספים - ravit@ortra.com

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב נירים 1 בית קנדה תל אביב 6109202, טלפון: 6384444 - 03, פקס: 03-6384455
ISRS@ortra.com מייל לשאלות