לינק הרישום און ליין נסגר, הינכם מוזמנים להגיע ולהרשם במקום .