לינק הרישום המקוון נסגר, ניתן יהיה להרשם בימי הכינוס במלון דן פנורמה .