הרישום לכנס הסתיים, לבירורים נוספים ניתן לפנות לרוית 03-6384452 או במייל ravit@ortra.com

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ רחוב נירים 1 בית קנדה תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444,פקס: 6384455–03
Pulmkids@ortra.com מייל לשאלות