כנס אביב -כבד ומיקרוביום

הרישום המקוון לכנס נסגר, ניתן להגיע ולהירשם במקום