ההרשמה המוקדמת הסתיימה.

ניתן להירשם מחר בעמדות הרישום החל משעה 8:30.

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ רחוב נירים 1 בית קנדה תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444 ,פקס : 03-6384455
michzur@ortra.com מייל לשאלות