ההרשמה מראש סגורה כעת אולם ניתן להרשם בכנס החל מ13.4.2015