שנה שפה:

ADHD a Subjective Disorder that Can Be Objectively MeasuredSandra Kooij
Expertise Center Adult ADHD, PsyQ, The Netherlands

Sandra Kooij