שנה שפה:

Using Checklists to be a Smart ResidentKirsten A. Hickerson
Vice Chair, Family and Community Nursing University of Pennsylvania School of Nursing, USA
העלאת קובץ המאמר או המצגת

Kirsten A. Hickerson