שנה שפה:

Synovial Circulation in the Hip - How does it Work?Richard Field
Professor of Orthopaedic Surgery, St George’s University of London, UK
העלאת קובץ המאמר או המצגת

Richard Field