שנה שפה:

Neck Preserving Stems in THA - why Bother?Christian Kothny
Head of Munichorthocenter & Clinic-Dr-Decker, Munich, Germany
העלאת קובץ המאמר או המצגת

Christian Kothny