תופעת הרשת ממים של עובדים סוציאליים - מפגש (לא) וירטואלי וסדנת מוביילשחר הלד זימרן, עדי שליט, יעל סלע, מעין פרוסק
אדמיניות קבוצת הפייסבוק