שנה שפה:

Bone Loss and Shoulder InstabilityEiji Itoi
Professor and Chair, Tohoku University School of Medicine, Japan
העלאת קובץ המאמר או המצגת

Eiji Itoi