שנה שפה:

The Placebo Effect of SurgeriesAharon (Roni) Finestone
Associate Professor of Orthopaedics, Assaf HaRofeh Medical Center, Zerrifin, Israel
העלאת קובץ המאמר או המצגת

Aharon (Roni) Finestone