שנה שפה:

The uses of BQ Laser on Diabetic Limbs- what's so special?Luba Tuker
Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel
העלאת קובץ המאמר או המצגת

Dorit Shorka