שנה שפה:

Application of Wound Repair Care Plan with Geriatric Cognitive Impaired PatientsChen Ben-Lulu, Gila Hyams, Hani Bahous
Rambam Health Care, Haifa, Israel
העלאת קובץ המאמר או המצגת

Chen Ben-Lulu