שנה שפה:

Non-operative Treatment of Rotator Cuff TearsEiji Itoi
Professor and Chair, Tohoku University School of Medicine, Japan
העלאת קובץ המאמר או המצגת

Eiji Itoi