שנה שפה:

Is there a Place for a Routine use of Suction Drains in Posterior Spinal Fusion Surgery for AIS? A Prospective, Randomized and Controlled StudyDror Ovadya
העלאת קובץ המאמר או המצגת

Dror Ovadya