שנה שפה:

Ankle Fractures in DiabeticsMichael S. Pinzur
Orthopaedic Surgery, Loyola University Health System, Maywood, IL, USA
העלאת קובץ המאמר או המצגת

Michael S. Pinzur