שנה שפה:

Charcot Neuroarthropathy - A Review of Current Knowledge and Treatment ApproachMichael S. Pinzur
Orthopaedic Surgery, Loyola University Health System, Maywood, IL, USA
העלאת קובץ המאמר או המצגת

Michael S. Pinzur