שנה שפה:

Management of the Failed Ankle Fracture in the DiabeticMichael S. Pinzur
Orthopaedic Surgery, Loyola University Health System, Maywood, IL, USA
העלאת קובץ המאמר או המצגת

Michael S. Pinzur