חוויה של פעילות לתיקון חוק המזונות (הבטחת תשלום) 1972נעמי גרוסמן
סינגור, הקואליציה להבטחת תשלום מזונות ילדים, ירושלים

פעילה ותיקה תספר על חוויתה מתחילת ההיצטרפות בקבוצת מיקוד שחקר את הבעיות, צריכים ואתגרים של חד-הוריות, היצטרפותה לקבוצת סינגור, המשך הפעילות במשך השנים, ואת התהליך אשר חוותה בדרך לתיקון חוק המזונות.

ניקול דהאן