היבטים רב-תרבותיים בהתמודדות הורים שכולים עם שכול ואובדן – בין `חוכמת המעשה` למחקרפרופ' אלי בוכבינדר1, ד"ר הדס גולדבלט2
1 בית-הספר לעבודה סוציאלית, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה
2 החוג לסיעוד, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה

רקע: מחקר איכותני זה הוא פרי שיתוף פעולה פעיל ומלא בין עובדים סוציאליים באגף משפחות, הנצחה ומורשת משרד הביטחון וחוקרים מבית-הספר לעבודה-סוציאלית באוניברסיטת חיפה.
מטרות: בהרצאה זו נציג את השותפות בתהליך המחקר, שהיה מפגש מתמשך בין ניסיונם המקצועי של העובדים, בסיס ל`חוכמת המעשה`, לבין ראייה מחקרית הפועלת להמשגת החוכמה ולהפיכתה לידע אקדמי.
שיטה: משתתפי המחקר היו 36 הורים שכולים (18 אבות ו-18 אמהות), המייצגים את מגוון האוכלוסיות שבטיפול מחוז חיפה (יהודים; מוסלמים ודרוזים). גיל המשתתפים נע בין 51-82 (ממוצע הגיל 63 שנים). עובדי משרד הביטחון אספו את הנתונים ממשתתפי המחקר שלא היו בטיפולם הישיר באמצעות ראיונות עומק חצי-מובנים.
ממצאים ומסקנות: שני צירים היתוו את תכנון המחקר ועיצובו: האחד, בחירת המשתתפים והצגת המחקר בפניהם והשני, הצגת עקרונות המחקר האיכותני והכשרת העובדים לביצוע ראיון עומק עם הורים שכולים. נדון גם בסוגיות אתיות הקשורות לשמירת הגבול בין מחקר לטיפול.

הדס גולדבלט