המעבר של דיירים עם מוגבלות שיכלית התפתחותית מהמעונות לדיור בקהילהעבדאלה דאייף
מוגבלות שכלית-התפתחותית, מעון אל-נהדה, טמרה

"נקודת מבט של דייר"