אתגרים וקשיים בהקשר לחזרה לעבודה של מחלימים מסרטן ומנהליהםהדס גולדבלט1, דנה יגיל2, פרופ' מירי כהן4, אליעזר רובינזון3
1 החוג לסיעוד, אוניברסיטת חיפה
2 החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה
3 הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה
4 בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

מטרה: רבים מהמחלימים מסרטן מדווחים על קשיים בהשתלבות מחדש בעבודה. מעסיקים מתקשים לדעת כיצד לנהוג כלפי עובדים שחלו בסרטן. מטרות שני המחקרים שיוצגו בהרצאה היו: (1) לבחון את שיעור אי-החזרה לעבודה והירידה בהכנסה בעקבות סרטן; (2) לבחון דרכי התמודדות של מחלימים ושל מעסיקים.

שיטה: המחקרים נערכו בישראל, ושילבו מתודות כמותניות ואיכותניות.

ממצאים: מספר ניכר של מחלימי סרטן לא חוזרים לעבודה, או מפחיתים בהיקפה ומדווחים על ירידה בהכנסה. המשתתפים הדגישו את החשיבות להרגיש נחוצים, יצרנים ומועילים במקומות עבודתם ושאבו תחושות העצמה ובריאות מחוויה זו. מנקודת-המבט של המעסיקים, העסקת מתמודדים עם סרטן היא אתגר המתבטא בחיפוש דרכים להתאים את מאפייני העבודה לצרכי המחלימים.

סיכום ומסקנות יישומיות: על עובדים-סוציאליים להקדיש זמן במפגשים עם מחלימים לתכנון החזרה לעבודה והתמודדות עמה. ברמת המדיניות, תוצאות המחקרים יוכלו לשמש בסיס למתן מידע, לפיתוח נהלים ולגיבוש מודלים של קליטת מחלימים מסרטן ושילובם בעבודה, כמו-גם לפיתוח מודלים שיקדמו את ההצלחה של חזרה לעבודה של חולי סרטן.