להפוך מנערה לצעירה בישראל-נקודת מבט של צעירהנור שמעי
מחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, באר שבע

צעירה, מנטורית בוגרת מגיבה לשלושת ההרצאות ומספרת אודות נקודת מבט על המשמעות של המעבר מנערה לצעירה.

נור שמעי