טיפול בעוני והדרה חברתית תוך שימוש בפיתוח קהילתי רב תחומי ובשימוש בפרקטיקות השונות בעבודה סוציאליתמרב אורנשטיין
מרכז עצמה לטיפול בעוני והדרה חברתית, מחלקה לשירותים חברתיים, עיריית רמלה

שימוש בידע מתחומים שונים , שילוב ובניית פרקטיקות מותאמות על בסיס עבודה רב תחומית ,

לחברי הצוות במרכז עוצמה קיימת אחריות משותפת להשגת מטרות משותפות בטיפול בפרט ובקהילה בצירי ההתערבות השונים במצבי עוני והדרה חברתית. העבודה היא על חמשת צירי ההתערבות – מיצוי זכויות, ניהול כלכלת משפחה, תעסוקה , קשרים בין בני המשפחה ורישות קהילתי.

לכל אחד מחברי הצוות יש תפקיד מוגדר אך הזהות של הצוות מכוונת למטרה כללית אחת סיוע למשפחות בעוני לשיפור מצבם .

אחת לשבוע מתקיימת ישיבת צוות ובה נבחנות המטרות ודרכי הפעולה ונבחנים שיתופי הפעולה הן בתוך הצוות והן מחוצה לו .

העבודה בצוות רב מקצועי מאפשרת הסתכלות על עוני בנקודת מבט מקיפה תחומי חיים שונים והתייחסות טיפולית לצירים השונים .

  • עבודה פרטנית – ליווי משפחות , עבודה בשיתוף פעולה בין המשפחה למלווה המשפחות ולעו"ס .העבודה כוללת מפגשים תכופים עם המשפחה , עבודה מכוונת תוצאות , הצבת יעדים קטנים ומדידים להתקדמות.

  • עבודה קבוצתית –כפרקטיקה המסייעת ליצירת קבוצת השווים , שימוש בטכניקות של שיתוף ואפשור, הקניית כלים להתמודדות עם קשיים , העבודה בקבוצה כמעצימה .

"עסק משלך " – קבוצה לנשים אשר פותחות עסק עצמאי. הקבוצה כוללת ליווי קבוצתי , העצמת הנשים , הקניית כלים פרקטיים לבניית עסק , בניית תשתית קבוצתית וקהילתית- קשרי עסקים.

  • עבודה קהילתית –קבוצות מיקוד, יצירת מענה קהילתי ע"י קבוצת נשים פעילות , פתיחת חנות יד שנייה לתושבי העיר .
  • פרקטיקה לשינוי מדיניות בתוך המחלקה - עבודה עם צוותי פרט ומשפחה במחלקה לשירותים חברתיים על שינוי נקודת המבט על עוני והדרה ושינוי הטיפול בתופעות העוני וההדרה.

מרב אורנשטיין