שנה שפה:

Sonoscopic Surgery: Use of Ultrasound as a Surgical "Scope" for Perfomance of Soft Tissue SurgeryDoohi Lee

Doohi Lee