תכנון הנדסי של מתחם MIDTOWN ת"אמהנדס טומי קרגולה
דוד מהנדסים בע"מ