הנתיב המהירמהנדס שימי אברהם
כביש חוצה ישראל
העלאת קובץ המאמר או המצגת