היביטים מעשיים בתכנון רבי קומות



מהנדס יאיר דיקמן
זינגר הורוביץ בוך דיקמן
העלאת קובץ המאמר או המצגת