היביטים מעשיים בתכנון רבי קומותמהנדס יאיר דיקמן
זינגר הורוביץ בוך דיקמן
העלאת קובץ המאמר או המצגת