מאפיני בניה של מגדלי מגוריםמהנדס גיא גבע
מנכ"ל וקסמן גוברין גבע
העלאת קובץ המאמר או המצגת