מרשתות חברתיות לרשתות פרויקטליות- רשתות חברתיות כמנגנון להצלחת הפרויקט ההנדסימהנדס דרור שגב
רמדור מערכות