רכבת לאילת – סטטוס התכנית בשלב גמר תכנון מוקדםמהנדס דן גרונר
חברת ס.א.ד.ג מהנדסים
העלאת קובץ המאמר או המצגת