תכנית שליטה ובקרה בניהול פרויקטמהנדס עמי פורן
פורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין
העלאת קובץ המאמר או המצגת