ניהול סיכונים באסונות לאומייםפרופ'/ח יגאל שוחט
אוניברסיטת בן גוריון
Company / Organization logo
Personal Photo