"מהיר לעיר" צירי העדפה לתחבורה ציבורית במטרופולין תל אביבגב' רותי אמיר
ראש מנהל תח"צ בנתיבי איילון