מבני מתיחה מרחבייםמהנדס שני ישראל, אדריכל ד"ר עמי קורן
י. שני מהנדסים
העלאת קובץ המאמר או המצגת