היחידה לבחינה ואישור שיטות בנייה חדשות – תהליך לבדיקת טכנולוגיות בנייה חדישותד"ר גלית אגרנטי
טכניון
Personal Photo
Company / Organization logo