"יצירתיות או טיפשות - למה בעולם מתכננים אחרת"מהנדס יעקב וטנברג
קו הנדסת תנועה בע"מ