פרויקט בית הקריסטל- אתגרים בניהול הפרויקטאיגור מוזיקנסקי, איגור מוזיקנסקי, איגור מוזיקנסקי
ווקסמן גוברין גבע