תמונת מצב של הבנייה הירוקה בישראל - 2015גב' הילה ביניש
מנכ"לית המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
Company / Organization logo
Personal Photo