תמונת מצב של הבנייה הירוקה בישראל - 2015גב' הילה ביניש
מנכ"לית המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
Personal Photo
Company / Organization logo