531 סגירת מעגל השלמת הטבעת התחבורתית של גוש דןאדריכלית עפרה רהב
סמנכ"ל פיתוח, נתיבי ישראל בע"מ