אדריכלות פיסולית, פרוייקטים בינלאומיים בעלי גיאומטריה מורכבת משלב הרעיון ועד לשלב היישום:

"Carioca Wave" ועבודות אחרות.אדריכל ניר סיון
ניר סיון אדריכלים