שדרוג סייסמי של גשר גרנוויל בוונקובר, קנדהמהנדס אורי וכסלר
ינון יעוץ תכנון ומחקר